Dzielnice Gdyni

Gdynia – pogoda, atmosfera i atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość związana jest z faktem, że klimat ma zarówno przymiotniki morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni oraz terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie terenu z Morzem Bałtyckim. Wody morskie posiadają tę właściwość, że podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niebanalnie różne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, bądź upust temperatury ma ścisły związek z dominującą porą roku oraz należycie od niej zależy. Gdynia kwalifikowana jest do miast Polski, jakie cechują się znaczącym nasłonecznieniem – więcej na Urząd miasta Gdynia. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja i czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto także nadmienić o wilgotności. Gdyż i te wartości znamionują się tym, że są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgocią charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.